Anna Elgh
VD, Svenska Retursystem

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Jag kommer att dela med mig av konkreta tips för hur man måste tänka redan i designfasen av produkter för att de ska fungera i ett slutet kretslopp

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Syftet med en förpackning är i grunden att skydda dess innehåll och möjliggöra en effektiv distribution. Det finns många exempel på både bra och dåliga förpackningar. Plast har inom Livsmedelsindustrin en mycket viktig funktion då det än så länge är överlägset när det gäller att öka hållbarhetstiden för många livsmedel och det är bra för att minska matsvinn. Däremot bidrar många förpackningar till att vi transporterar alldeles för mycket luft och på så sätt får en ökad klimatpåverkan än nödvändigt.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Jag skulle vilja att vi ställde högre krav på vilka typer av plastmaterial som används i primärförpackningar för att kunna öka återvinningen. Jag skulle också vilja se en ökad helhetssyn vid designfasen av primärförpackningar så att de anpassas bättre till sekundäremballage och de standarder vi har för effektiva transporter.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag ser fram emot att träffa kollegor inom branschen och att vi kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra till vidare utveckling mot ökad hållbarhet.