Anders Linde
Partner i den Europeiska tankesmedjan ENVISAGE

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Ett försök till ett holistiskt perspektiv på plastens roll i vårt samhälle och hur vi förvaltar våra resurser.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Att ständigt optimera försörjningskedjorna är utgångspunkten för all förpackningsutveckling. Fortfarande slösar vi bort mer resurser på grund av för lite förpackningar än för att vi använder för mycket.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att vi lyckas förmå länder i Asien att upphöra med öppna djurmarknader i samband med livsmedelsförsörjning och tillämpa etablerade standarder för hygien och livsmedelssäkerhet. Vi borde också ompröva vår strategi att energiutvinna icke återvinningsbara plastförpackningar. Plast är för värdefull för att brännas upp och bidra till klimathotet.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att vi får en debatt som bygger mer på fakta och förståelse än på känslor och opportunism. Vill gärna också att vi ser förpackningens roll i den globala samhällsutvecklingen och hur vårt samhälle har formats av effektiva försörjningssystem.