Conny Johansson
Packaging Development, Atria Sweden

1.Vad krävs på förpackningssidan för att lösa plastutmaningen?

Ett effektivare insamlingssystem. Plast är ju många olika material och det måste skapas möjligheter att sortera för att kunna återvinna. FTI gör en bra insatts men det behövs mer.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Många är optimerade både med avseende på materialmängd och materialtyp. Livsmedelsindustrin har ju produktsäkerhet och matsvinn att ta hänsyn till så där är det besvärligt. När det gäller nonfood finns det större möjligheter med alternativa material.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Ett internationellt samarbete med insamlingsmetoder, märkning och kanske även storskaliga raffinaderier för materialåtervinning.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag ser fram emot att dela andras åsikter och idéer.