Åsa Stenmarck
Handläggare, Naturvårdsverket

1.Vad kommer din presentation att handla om?

I min presentation kommer jag beskriva det arbetet som Naturvårdsverket har gjort under året för att få en svensk plastnod på plats.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Med varierande glädje och förskräckelse. Vissa förpackningar är helt rätt, återvinningsbara, kanske till och med återanvändbara och ändamålsenliga. Andra har en bra bit kvar för att nå dit.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Bort med alla onödiga förpackningar - och jag är rädd att det är fler än vi tror vid en första anblick, om man i det också lägger in att tänka helt nytt för att få samma funktion med en mer resurseffektiv  förpackning.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag hoppas som alltid att jag får lära mig något nytt.