Oscar Hugoson
Vd, Scanfill

Hallå där Oscar, vad är din bild av dagens förpackningar rent allmänt?

Mestadels tycker jag att dagens förpackningar är väldesignade och oftast fyller ett väldigt viktigt syfte för att hjälpa miljön trotts den negativa synen på förpackningar från konsumentledet.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Skulle gärna vilja se att återvinningsbiten blir mer vida spridd samt att återvinningen i Sverige blir bättre så att vi inte behöver förlita oss på andra länder för att kunna återanvända plasten i diverse detaljer.

Vem anser du har det tyngsta ansvaret för att nya hållbara förpackningslösningar ska bli verkliga?

Hela ledet i förpackningsindustrin är ansvariga. Vi måste titta på helhetsbilden kring materialval och se vilka krav förpackningen har för att välja rätt plast för rätt syfte. Ibland gör vi större besparingar för miljön om allt inte materialåtervinns och ibland går det att materialåtervinna hela förpackningen.

Helhetsbilden för förpackning och innehåll måste ses över för att rätt plast ska vara på rätt plats och kan användas till rätt syfte i nästa ”liv” i en spiralekonomi. Förpackningsindustrin kan inte låsa in sig i att en förpackning MÅSTE bli en ny förpackning utan förpackningen kan lika väl tjäna en alternativ industri och vara lika värdefull råvara där.

PACK & PLAST är en ny förpackningskonferens I Malmö som har ambitionen att bli återkommande. Vad har du för förväntningar på konferensen?

Jag hoppas att vi ska kunna ha en öppen dialog kring paneldebatterna frö att diskutera, utbilda, och debattera kring framtiden inom förpackningsindustrin. Ser även fram emot att träffa branschkollegor igen efter en högst ovanlig vår.