Amanda Persson
AR Packaging

1.Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Idag förväntas mycket av förpackningen. Inte bara de traditionella delarna med att förpackningen ska hålla livsmedlet säkert och fräscht tills det konsumeras, att förpackningsmaskiner ska gå så fort som möjligt och att förpackningen ska se snygg ut på hyllan utan också att den ska vara så förnybar som möjligt och gå att återvinna. Den ska också använda så lite material som möjligt. Alla dessa krav är svåra att uppfylla på en och samma gång. Det finns lösningar idag på återvinningsbara och förnybara alternativ men dessa kanske inte kan produceras med samma hastighet eller värre, använder mer material för att nå samma standard inom livsmedelssäkerhet. Vi i förpackningsbranschen har lösningar men det är också upp till resten av värdekedjan att avgöra vilka avvägningar som är godkända.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Dagens förpackningar är fantastiska. På flexibla sidan använder vi minimalt med material som sparar både resurser i form av råmaterial och transporter samt matsvinn. Vi har våra utmaningar över hela värdekedjan när det gäller hur vi ska återvinna den här typen av material men dit är jag säker på att vi kommer. Under tiden får vi så gott vi kan försöka implementera redan befintliga återvinningsbara och förnybara alternativ samt utbilda våra konsumenter att ju mer de sorterar desto mer kommer vi succesivt att kunna återvinna.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Mer framtidstänk. Idag pratar vi mycket om befintlig teknik i form av material, förpackningsmaskiner och återvinningstekniker. Det är lätt att hela tiden anvisa att det är någon annans ansvar att anpassa sig. Vi behöver komma överens om vilka återvinningsströmmar vi skall satsa på, på längre sikt och sätta upp riktlinjer för vad som är godkänt för dessa strömmar. Vi behöver också mer internationellt samarbete så att dessa guidelines blir lika i de flesta länder. Idag implementeras olika regler i olika delar av Europa vilket gör det näst intill omöjligt att navigera som Europeiskt företag, oavsett var i värdekedjan du befinner dig.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag ser fram emot en framåtblickande och hoppingivande debatt och inspirerande föreläsningar, som pratar om framtida lösningar och idéer. Vi har mycket att lära av varandra och stora möjligheter