Kristin Geidenmark Olofsson
Innovation & Sustainability Director, Trioplast Group

1.Vad krävs på förpackningssidan för att lösa plastutmaningen?

Att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att uppfylla de mål EU satt upp, enligt den tidsplan som är satt. Helst med framförhållning och åtgärder utöver det minimum man förväntar sig från Bryssel. Det vill säga upptag av återvunnet material, plastanvändning med ansvar och så vidare.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Vi har nu möjligheten att gemensamt skapa en samsyn på design för återvinning för att raffinera flödena, skapa högre materialvärde samt möjliggöra högre upptag av återvunnet material. Vi har getts möjligheten från EU Kommissionen, men vi har ont om tid.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att plastindustrin i Europa enar sig och tillsammans tar verkligt miljöpositiva initiativ, och tar sitt ansvar så till den grad att kommissionen inte ser ett behov att med regelverk tvinga oss till högre cirkuläritet.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att skapa en diskussion om hur vi skall arbeta framöver i Sverige och Europa och hur vi får ett större engagemang hos den svenska plastindustrins aktörer.