Jon Haag
Rise

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Äntligen har EU vaknat och fått upp förpackningar högt på agendan. I EU Circular Economy Action Plan är förpackningar en av sju värdekedjor som får extra fokus och betydelse. Redan 2025 kommer nya regelverk och lagkrav som vi troligen inte kommer att klara av.

Det krävs kraftsamling, där många bolag måste visa att de vill åstadkomma systemförändringar i många länder samtidigt. Annars hamnar vi i ett scenario vi kallar ”The Blame Game”, där politiker skyller olika problem på vissa material och tar kortsiktiga beslut.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Många förpackningar är bra, en del är onödigt bra och vissa är säkert onödiga. Det viktigaste nu är att börja design förpackningar för att a) ändra konsumenters beteende till det bättre och säkra att vi alltid gör rätt både för matsvinn, återvinning och återanvändning samt b) design förpackningar för 100 % återvinning till material igen (och inte energi). Här har många företag kvar ett jobb att göra med sina förpackningar. Och det är viktigt – utan en bra, mer cirkulär förpackning tappar man affärer.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Vi måste bygga upp bättre materialinfrastruktur och nya materialekosystem, där materialvärdet kan ökas många gånger under längre tid. Det kan krävas ganska stora förändringar, och här måste politiker, materialtillverkare och varumärkesägare gå samman och lova varandra en delad risk. Hittills är det nästan ingen som investerar i materialinfrastruktur, utan det tvingas fram. Det skapar inte affärsmässig utveckling, och därmed inget värdeskapande. Med ökat värde på material och återvinning som oftare är ”upcycling” istället för ”downcycling” skapar vi vinster, nya företag och arbetstillfällen.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Bra tillfälle för alla aktörer att ses och utbyta idéer. Vill hitta några goda exempel på mer cirkulära lösningar samt initiera dialoger om hur vi gemensamt kan skapa materialekosystem, så klart!