Johanna Ragnartz
VD/kommunikationschef, Håll Sverige Rent

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Nedskräpning är en aspekt som ofta glöms bort då vi talar cirkulär ekonomi och ändå så är dess konsekvens förödande för vår natur. Vad krävs för att vi ska kunna minska och ytterst hindra läckaget?

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

förpackningar är väl avpassade för att klara produktens behov och ofta är de också anpassade för att vara klimatsmarta. Men man har glömt bort hanteringen vid produktens end-of life

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Obligatoriskt att ta hänsyn till produktens end-of life perspektiv oavsett var det beräknas ske

En tydligare kommunikation med konsumenter avseende plastmaterial. Användningen av termen ”grön plast” för plast tillverkad av majs eller sockerrör är t ex vilseledande för slutförbrukaren.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att få träffa många smarta produktutvecklare och företag som kan bli uppmärksammade på frågan så att vi tillsammans kan arbeta för att hindra problemet ”uppströms”