Sofia Erixson
Packaging manager, ICA Gruppen

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Min presentation kommer att handla om konsumentens uppfattning av miljösmarta förpackningar. Tar en konsument hänsyn till hur livsmedel är förpackat? Väljer man ett konkurrerande varumärke om förpackningen är bättre? Om en miljösmart förpackning blir dyrare, hur mycket är man villig att betala? Stämmer konsumenternas uppfattning av förpackningen med forskningen?

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

En förpacknings huvuduppgift är att ge miljönytta genom att öka hållbarheten på livsmedlet. Samtidigt måste vi göra förpackningarna allt mer cirkulära och fossilfria för att klara klimatutmaningen.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att vi får fram fler konkurrenskraftiga fossilfria plaster.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Konferensen har många intressanta föredragshållare och jag ser fram emot att få lära mig mycket om hur vi kan förändra förpackningarna framöver på ICA.