Annica Hansson-Borg
Chef Miljö & Kvaltet, Bergendahls

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Matsvinn vs plastförpackningar kommer att belysa svårigheterna vi står inför dvs vi förväntas både halvera matsvinnet OCH plocka bort plastförpackningar samtidigt. Hur prioriterar /resonerar vi i dessa frågor? Kan vi nå båda målen? Vad kommer att krävas?

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Det behövs mycket utveckling på det här området ffa gällande pappersförpackningar och återvunnen plast i kontakt med livsmedel när fler går över från plast till papper ibland utan att tänka på konsekvenserna. Det råder en plasthysteri som inte är försvarbar.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att det blir en efterfrågan på marknaden för att återvinna ex PET- förpackningar (inte bara flaskor) och PP-film så dessa material räknas som återvinningsbara. Det hade hjälpt oss mycket i vår konvertering av plastförpackningar till en cirkulär ekonomi..

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Ska bli spännande att höra aktörer från olika branscher och myndigheter hur vi utifrån olika horisonter ser på problematiken kring förpackningar. Det är komplexa frågor som behöver diskuteras och vi behöver lyfta blicken så vi ser alla konsekvenser för att gå rätt väg i framtiden.