Elisabet Sjölund
Renewable Polymers & Chemicals NESTE

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Olika lösningar som kan bidra på vägen mot cirkulära modeller för material- och plastekonomi.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Just nu är det nästan fullt fokus på cirkulärt och återvinning -  och viktig utveckling av nya lösningar inom området - dock fortfarande viss brist på helhetsperspektiv kopplat till konsumtion av resurser i allmänhet - och förpackningens möjliga roll där. Fortsatt behov av konsumentutbildning och tydlighet. 

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Ytterligare fokus på smart förpackningsutveckling som främjar HOLISTISKT hållbarhet i hur vi konsumerar produkter - och resurser. Förpackningsstrategier som hjälper oss till mer hållbara konsumtionsmönster. ii) Ytterligare utveckling av samarbetsformer - utanför boxen och över de konventionella gränserna. 

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Inspirerande och lärorika möten med kollegor i branschen som vill göra skillnad tillsammans!