Lena Lundberg
IKEM

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Jag ska prata om plastbranschens strategi för den perfekta plasten. Branschen har ett stort engagemang för detta och vi har bland annat gjort flera frivilliga åtaganden för att uppnå en cirkulär och resurseffektiv ekonomi för plasten. Vi har också tagit fram en gemensam forsknings- och innovationsagenda för detta. Så det finns mycket att berätta.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Det sker en ständig utveckling för allt mer resurseffektiva och cirkulära förpackningar vilket är mycket positivt. Hela värdekedjan är mycket engagerade och det finns ett stort driv. Jag blir lika glad varje gång det dyker upp en ny plastförpackning av återvunnen eller biobaserad plast.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att ännu fler förpackningar designas så de är återvinningsbara, om det går, och också innehåller återvunnen råvara. Vi behöver också förbättra kunskapen om förpackningarnas miljönytta för att förhindra felaktiga beslut. Sedan vill vi komplettera dagens mekaniska återvinning av plast med kemisk återvinning.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att få kunskap om vad som händer inom området.