Karin Brynell
VD, Svensk Dagligvaruhandel

1.Vad kommer din presentation att handla om?
Det kommer nu många politiska initiativ kring förpackningar och inte minst plast. Detta i kombination med konsumenternas förväntan och ökade krav. Det måste vi i dagligvaruhandeln förhålla oss till. Och det gör vi, men alla måste gå i takt. Långsiktighet och förutsägbarhet är en förutsättning för branschens omställning. Men tänkte berätta kort om vår färdplan för plastförpackningar och hur arbetet går.

2, Hur ser du på dagens förpackningar?

Vill understryka förpackningens betydelse för att skydda våra livsmedel och förlänga hållbarheten. Matsvinn är mycket värre ur klimathänseende än förpackningen i sig. Däremot är det viktigt att vi både försöker minska mängden förpackningsmaterial och se till att det som sätts på marknaden verkligen är återvinningsbart. Sen behöver vi också konsumenternas hjälp att återvinna förpackningarna. Man är idag duktig på glas och metall, men kartong och plast kan bli betydligt bättre.

3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

En nyckel till ökad återvinning är att mer förpackningsmaterial samlas in. Vi skulle behöva ett närmare samarbete med departement och myndigheter för att hitta en rationellt insamlingssystem utan att fördyra för konsumenterna. Sen är det också viktigt att öka avsättningen för återvunnen plast. Att bara samla in och sortera hjälper inte om ingen vill köpa plasten. Slutligen behövs det en tydligare koordinering i EU. Det finns mål om återvinningsgrader, men det verkar väldigt oklart om alla länder mäter på samma sätt.

4. Beskriv dina förväntningar på konferensen

Mycket är vunnet om så många som möjligt har en samsyn kring nuläge och problematik. En konferens som samlar flera parter kan förhoppningsvis hjälpa till med det.