Ulrika Edlund
KTH

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Vad plast faktiskt är – och inte är. Varför det inte finns EN perfekt plast. Möjligheter och begränsningar. Vad händer på forskningsområdet för att möjliggöra omställningen till en cirkulär förpackningsindustri?

  1. Hur ser du på dagens förpackningar?

Det finns mycket bra och mycket som kan bli bättre.

  1. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Design för reduktion, design för återvinning, att återvinningen faktiskt blir av, och en ökad efterfrågan på återvunnet material.

  1. Beskriv dina förväntningar på konferensen

Spännande möten, överhörning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.