Marcus Peersson,
Chefredaktör, Packmarknaden

Marcus Petersson är en fullfjädrad kommunikatör som verkat inom såväl dagspress, fackpress som public relations i mer än 30 år. Särskilda kunskaper besitter han inom förpackningar, återvinning & hållbarhet, samt grafisk produktion, inom vilka områden han har verkat som Chefredaktör för olika tidningar i Nordiske Mediers förlag.

Sedan mer än 13 år han Chefredaktör för tidningen Packmarknaden, som un